به سایت شرکت الماس کانتین خوش آمدید
آدرس کارخانه : قزوین کلیومتر 5 جاده اقبالیه جنب کارخانه پنیر
شعبه کرج : اول جاده مخصوص نرسیده به پل کلاک جنب انبار غفرانی

آریسان - شرکت صنعتی تولیدی الماس کابین - الماس کانتین

اتاق مسقف آریسان

اتاق مسقف آریسان