به سایت شرکت الماس کانتین خوش آمدید
آدرس کارخانه : قزوین کلیومتر 5 جاده اقبالیه جنب کارخانه پنیر
شعبه کرج : اول جاده مخصوص نرسیده به پل کلاک جنب انبار غفرانی

اتاق نیسان - شرکت صنعتی تولیدی الماس کابین - الماس کانتین

نیسان رو شاسی (طرح الماس کانتین)

نیسان رو شاسی (طرح الماس کانتین)

اتاق نیسان مسقف

اتاق نیسان مسقف